Ale Brider

Ale Brider, texten

Uttal:
– Ale uttalas med långt öppet Aa
z uttalas som tonande s
ai uttalas aj (t ex zainen)
 ei uttalas som ej (inte aj) (t ex freilach, in einem, einik)
ch uttalas långt bak i munnen, som tyskans ”ach-laut”, aldrig framme som ”ich-laut”.

Ale Brider, vers 1, Herrar
Med rätt betoningar och uttal…