Ska ny röster – dam

Ska nya röster sjunga – Vers 2 dam
Om betoningar av ord och meningar, l å n g a fraser(Nytt!), vackra fras-slut (Nytt!)

Om betoning:
INTE betoning på obetonad stavelse, (även vissa hela  mindre viktiga ord är väldigt lite betonade, nästan försvunna…)

Långa fraser (Nytt!):
Första frasen: När vi har blivit gamla och vårt hår har blivit grått
Nästa fras: När livet börjar mörkna (ev liten andning här) och dagarna har gått
Nästa fras: När våra kroppar kroknar och våra steg blir tunga
I den sista frasen får vi betona lite mer på alla ord (fast inte betona ”ska” eller obetonad stavelse) Det här är vad som ska hända efter oss!!
ska nya ster sjunga, ska nya ster sjunga,

Vackra fras-slut (Nytt!):
Vi ska i allmänhet h å l l a u t och t u n n a  ut klangen på den sista stavelsen i frasen…
Detta gäller framförallt om ordet slutar på en vokal, men även andra ord, som går att hålla ut…)
Exempel: gamla…, mörkna…, kroknar…, tunga…, sjunga…, sitta…, händer…, gatan… ljumma…, döden…, gång…, tiden…

Första Refrängen
Tänk på betoning av rätt ord och stavelser.