Ska nya – Herr

Herrar Vers 1
Om betoningar av ord och meningar, l å n g a fraser(Nytt!)
INTE betoning på obetonad stavelse, (även vissa ord är mycket lite betonade)

Långa fraser
Första frasen går hela vägen En enda sak är säker, och det är livets gång,
Nästa fras: att allting vänder åter, att allting börjar om.
Nästa fras: Och fastän våra röster ska mattas och förstummas
Sedan får man betona lite mer på alla orden i den sista frasen (fast inte betona ”ska” eller obetonad stavelse)
ska nya ster sjunga, ska nya ster sjunga,

Obs! Herrar, Hålla ut och Tunna ut
Specialfilm om vackra fras-slut(Nytt!)
Sista stavelsen i slutet av en fras ska i allmänhet ha l å n g t  u t d r a g e n  v o k a l , ganska svag som t u n n a s  u t efterhand och tonar bort…
(Detta gäller framförallt om ordet slutar på en vokal, men även ord som gång och om, som går att hålla ut…)
Exempel: livets gång…, börjar om…, sjunga…, sitta…, händer…, gatan…, döden…, åren har sin gång…, tiden…

Första Refrängen
Tänk på betoning av rätt ord och stavelser.

Ska nya, Övergång Refräng 2 till vers 4, alla
Känslig och viktig vers.
Tänk på: Modulationer starkt – svagt, Betoningar av ord och meningar,
L å n g a fraser, vackra fras-slut.